Življenjska zavarovanja


Življenjsko zavarovanje predstavlja temelj vaše celotne finančne strategije in trdne temelje vaše finančne varnosti, hkrati pa omogoča, da si načrtujete prihodnost.

Korist ob doživetju

Po preteku zavarovanja lahko dvignete privarčevan znesek v gotovini ali pa dobivate mesečno rento.

Življenjsko zavarovanje je v bistvu varčevanje:
 • kot dodatek k pokojnini
 • plačilo šolnine in študija za otroke
Korist ob tragičnem dogodku:
 • nadomesti izgubljen dohodek preminule osebe
 • plačilo hipoteke, kreditov, posojil…
 • plačilo pogrebnih stroškov in drugih, s temi povezanimi stroški
 • zagotovilo, da bodo vaši starši, stari starši ali invalidni sorodniki preskrbljeni
 • plačilo davkov za nepremičnine
 • kot preprečilo, da bi vaš posel po vaši smrti zašel v finančno stisko
 • zagotovi vašim poslovnim partnerjem dovolj denarja, da odkupijo vaš delež od vaših dedičev
Vrste življenjskega zavarovanja:

 • zavarovanje hudih bolezni
 • mešano življenjsko zavarovanje
 • življenjsko zavarovanje za primer smrti
 • življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem

Več informacij o življenjskih zavarovanjih


Življenjsko zavarovanje predstavlja temelj vaše celotne finančne strategije in trdne temelje vaše finančne varnosti, hkrati pa omogoča, da si načrtujete prihodnost.<